آیا ویروس کرونا از مادر به جنین منتقل میشود؟

درباره Coronavirus جدید ناشناخته های بسیاری وجود دارد ، از جمله اینکه زنان بارداری که ویروس را گرفتار می کنند می توانند آن را به فرزند متولد نشده خود منتقل کنند. اکنون ، یک مطالعه مقدماتی نشان می دهد که ویروس معروف به ۲۰۱۹-nCoV ممکن است در دوران بارداری منتقل نشود. با این حال ، …

آیا ویروس کرونا از مادر به جنین منتقل میشود؟ ادامه »